Esystop Vattenfelsbrytare

esystop vattenfelsbrytare esystop vattenfelsbrytare

Varje år drabbas över 70 000 fastigheter av vattenskador på grund av läckage i kopplingar, rör, disk- och tvättmaskiner, ismaskiner mm. Läckande rör- och rörkopplingar står för cirka 60 % av alla läckage som orsakar vattenskador. En vattenskada innebär mycket arbete och kan bli dyrt innan ditt hem är återställt igen, även om du är försäkrad.

Det är lika enkelt att stänga av vattnet med esystop som att släcka ljuset. Med andra ord stänger esystop av det inkommande vattnet genom ett enkelt klick på väggsändaren när du lämnar huset. esystop finns i olika utförande med flera tillvalsalternativ, som till exempel fuktsensorer – allt efter behov.

Esystop är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Läs mer hos Säker Vatten AB.

Lås och Inbrottsskydd

Vi hjälper dig att installera rätt lås på rätt plats. Vi arbetar endast med högkvalitativa produkter från aktörer så som ASSA och DORMA. ASSA och Dorma. Nedan följer information kring vad du bör tänka på för att säkra upp de vanligaste inbrottsvägarna och stoppa tjuven. Om du undrar över något, kontakta oss här.

Ytterdörr

När du väljer lås till entrédörren ska du utgå från hur du använder dörren. Vill du öppna på traditionellt vis med nyckel eller med kod/nyckeltag? Har du barn som ska ha en nyckel eller en nyckeltag, kommer du att låna ut nycklar till hantverkare och grannar? Vilka dörrar ska nycklarna passa i?

Altandörr

Altandörren är – vid sidan av fönster – den överlägset mest populära vägen in för tjuven. Ofta sitter här ett enkelt handtag som inte är låsbart. Tjuven knäcker då rutan, sticker in handen och öppnar dörren. Har du däremot en låsbar dörr (från insidan!) blir det inte så enkelt. Då måste allt glas plockas ut innan det går att passera utan risk för svåra skärskador.

Fönster

För fönster gäller samma princip som för altandörrar. Vid sidan av altandörren är detta den vanligaste inbrottsvägen. Samtliga öppningsbara fönster som är lätt åtkomliga bör därför förses med ordentliga lås. Inte minst i källare och på bottenplan.

Brytskydd viktigt i alla lägen

Ett brytskydd täcker effektivt möjligheten att komma in med t.ex. en kofot i springan mellan dörr och karm på altandörren eller fönstret.


lås altandörr lås ytterdörr lås fönster